NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

KitchenAid Europa Inc., o companie belgiană înființată conform legislației din Belgia, cu sediul social în Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever - Belgia, înregistrată corespunzător în Registrul Comerțului Belgian cu numărul de înregistrare în scopuri de T.V.A. BE 0441 626 053 (denumită în continuare „KitchenAid”) („noi”, „pe noi”, „nostru”), în calitate de operator al datelor dvs. și de parte a grupului global Whirlpool („Whirlpool Group”), se angajează să asigure protecția și confidențialitatea informațiilor dvs. cu caracter personal („datele cu caracter personal” așa cum sunt definite în legislația aplicabilă privind protecția datelor) care sunt trimise în scopurile indicate mai jos. Prin urmare, prezenta notificare vă informează despre informațiile cu caracter personal pe care le colectăm, cum sunt prelucrate, în ce scopuri și cum vă puteți exercita drepturile individuale de acces, actualizare, rectificare sau ștergere a respectivelor informații.

DE CE ȘI CÂND COLECTĂM INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI PRELUCRAREA AFERENTĂ

Vom prelucra datele cu caracter prsonal pe care le furnizați în momentul înregistrării produsului achiziționat, precum și în momentul în care ne contactați pentru a ne solicita informații sau asistență ori la achiziționarea de accesorii KitchenAid din magazinul de accesorii online, numai în măsura în care acestea sunt necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în prezenta notificare. Atunci când KitchenAid nu necesită prelucrarea informațiilor cu caracter personal într-o formă identificabilă pentru a-și îndeplini scopurile, se angajează să dezindentifice informațiile cu caracter personal și să elimine elementele de identificare personală în acest sens.
Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați pentru a deschide un cont în numele dvs. și/sau pentru a vă completa formularul de înregistrare a produsului și/sau pentru a vă contacta și/sau pentru completarea „formularului de comandă” pe care ni-l trimiteți pentru achiziția de produse.
Nu vi se solicită să completați și să trimiteți formularul de înregistrare a produsului la care face referire această notificare, dar trebuie să luați cunoștință de faptul că, în cazul în care alegeți să nu trimiteți un formular completat integral, este posibil să nu vă putem răspunde solicitărilor sau să vă furnizăm serviciile solicitate într-o manieră adecvată.  Acest lucru ne poate împiedica și să vă trimitem informații pe care le considerăm de interes sau benefice pentru dvs., cum ar fi informațiile despre garanțiile extinse pentru produsul(ele) achiziționat(e).
În plus, dacă ne furnizați informații cu caracter personal privind rudele dvs., prietenii sau alte terțe părți, făcând acest lucru confirmați și garantați că ați primit consimțământul adecvat din partea respectivelor terțe părți pentru divulgarea către noi a acelor informații cu caracter personal, în scopurile prevăzute în prezenta notificare.

 CE VOM FACE CÂND COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL

După ce am primit informațiile cu caracter personal, KichenAid le va prelucra în următoarele scopuri:
Gestionarea relației cu dvs. care rezultă din achiziționarea produsului, păstrarea evidențelor și urmărirea comunicării și corespondenței noastre cu dvs., respectarea oricăror cerințe legale conexe, precum și a oricăror cerințe, procese și politici de contabilitate internă, administrative și fiscale; Partajarea acestora cu alte companii din Whirlpool Group spre a le utiliza în aceleași scopuri ca cele descrise în prezenta notificare.  O listă a companiilor din Whirlpool Group este disponibilă la cerere.
Partajarea acestora cu partenerii atent aleși, după obținerea în avans a consimțământului dvs., spre a le utiliza în aceleași scopuri ca cele descrise în prezenta notificare. O listă a partenerilor este disponibilă la cerere;
Scopuri de marketing, după obținerea în avans a consimțământului dvs. și/sau în măsura permisă pe baza altor temeiuri și considerații legale;
Informarea dvs. continuă, așa cum se detaliază în secțiunea următoarea a prezentei notificări.

INFORMAREA DVS. CONTINUĂ

Atunci când ați fost de acord în acest sens, dacă nu este deja pemis pe baza altor temeiuri și considerații legale, putem utiliza informațiile cu caracter personal pentru a vă trimite prin e-mail, SMS, MMS (și alte mijloace electronice), fax, poștă și telefon comunicări conținând următoarele:   
marketing despre noutăți, cadouri, informații referitoare la produse sau noi lansări de produse, promoții referitoare la produse/oferte de soldare sau oferte de soldare online (aparate, accesorii, consumabile) de la Kitchenaid și (alte entități din Whirlpool Group) și de la acei parteneri comerciali atent selectați, a căror listă este disponibilă la cerere, pe care le considerăm de interes pentru dvs.;
oferte și comunicări de marketing și comerciale (de exemplu, newslettere) despre garanțiile extinse oferite prin KitchenAid, produsele pe care le-ați înregistrat sau cele pentru care v-ați arătat interesul. Aceste garanții pot fi furnizate de către partenerii comerciali de încredere ai KitchenAid, a căror listă este disponibilă la cerere;
invitații de participare la sondaje privind produsele sau serviciul pentru clienți;
invitații de participare la extragerile cu premii, competiții și jocuri, târguri, demonstrații de produs sau culinare.
Dacă doriți să vă dezabonați de la orice material de marketing pe care vi-l putem trimite sau de la activitatea conexă, așa cum sunt prevăzute mai sus, puteți face cu ușurință acest lucru urmând detaliile de dezabonare furnizate în fiecare comunicare de marketing sau, alternativ, contactându-ne după cum urmează: KitchenAid - Departament Marketing, la Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever – Belgia.

CINE VA VEDEA INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Informațiile cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate în scopurile de mai sus de către personalul nostru, atunci când aceștia se ocupă de chestiuni administrative, contabilitate, marketing și promoții, serviciul pentru clienți, IT, administrarea sistemelor, management, întreținere și dezvoltare, marketing, sondaje și promoții, așa cum este relevant în scopurile descrise în prezenta notificare.  Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi stocate în bazele de date care aparțin KitchenAid și Whirlpool Group, precum și în baza de date gestionate prin intermediul furnizorilor externi cu care KitchenAid a semnat un acord adecvat și care au sediul pe teritoriul Uniunii Europene, precum și în Statele Unite ale Americii (SUA), a căror listă este disponibilă la cerere.
Vă rugăm să rețineți că anumite informații cu caracter personal pot fi, de asemenea, raportate autorităților și organismelor publice din teritoriile locale relevante, în general în scopuri legale și fiscale sau atunci când este rezonabil să se procedeze astfel pentru a proteja afacerea, clienții, personalul sau furnizorii KitchenAid. În plus, acestea pot fi divulgate potențialilor achizitori sau parteneri și consilierilor profesionali ai acestora, pentru explorarea oricărei vânzări propuse sau a oricărui transfer propus al companiei Whirlpool, ale afacerilor sau activelor sale, pentru explorarea oricăror parteneriate comerciale sau aranjamente de asociere care pot apărea din când în când, în măsura în care anonomizarea nu este posibilă sau fezabilă.  La finalizarea tranzacției, achizitorii și partenerii pot utiliza informațiile în aceleași scopuri ca cele prevăzute în prezenta notificare.

CÂND VOR FI INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL TRANSFERATE PESTE HOTARE

Legislația locală privind confidențialitatea permite KitchenAid să transfere informațiile cu caracter personal către alte țări, cu condiția ca dvs. să vă dați consimțământul în avans sau să existe altă justificare legală și să se asigure un nivel adecvat de protecție.
Trebuie să rețineți că personalul KitchenAid, cel al altor entități din Whirlpool Group, Kitchen Aid și terțe părți care acționează drept prestatori de servicii în numele nostru pot să aibă sediul și peste hotare, inclusiv în afara Spațiului Economic European.  Prin urmare, KitchenAid se angaează să se asigure că atunci când se întâmplă acest lucru, transferul se face în deplină conformitate cu principiile și cerințele legale de la nivelul Uniunii Europene și local, precum și că sunt implementate măsurile de securitate adecvate pentru a proteja informațiile cu caracter personal în respectivele țări/teritorii.

PĂSTRAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

KichenAid va prelucra și va păstra informațiile dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a respecta legea sau pentru a identifica nevoi legitime de afaceri și în scopurile prevăzute mai sus/mai jos.

CE DREPTURI VĂ SUNT CONFERITE

Legile UE privind confidențialitatea vă permit să verificați dacă KitchenAid deține informații cu caracter personal despre dvs. și, dacă da, să solicitați o copie a acestora, alături de detalii privind modul și scopurile în care acestea vor fi prelucrate de către KitchenAid. Puteți, de asemenea, să solicitați ca informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. să fie actualizate și/sau corectate și, dacă legea aplicabilă o permite, chiar șterse. De asemenea, vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile așa cum sunt descrise mai sus, să vă modificați preferințele cu privire la informarea dvs. continuă sau să notificați KitchenAid cu privire la orice schimbare a detaliilor dvs. sau să adresați orice întrebare despre utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal de către KitchenAid, vă rugăm să ne contactați la privacykitchenaid@kitchenaid.com.

PROGRAMUL SAFE HARBOR

Whirlpool respectă cadrul Safe Harbor dintre SUA și UE, precum și cadrul Safe Harbor dintre SUA și Elveția, stabilit de către Departamentul de Comerț al Statelor Unite cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea datelor provenite din Uniunea Europeană și, respectiv, Elveția. Whirlpool și-a certificat aderența la principiile de confidențialitate ale programului Safe Harbor dintre SUA și UE și Safe Harbor dintre SUA și Elveția în ceea ce privește notificarea, alegerea, transferul ulyerior, securitatea, integritatea datelor, accesul și punerea în aplicare. Informațiile privind ambele cadru Safe Harbor, cu Uniunea Europeană și cu Elveția, pot fi găsite la:  http://export.gov/safeharbor .
Dacă aveți o preocupare nesoluționată privind confidențialitatea sau utilizarea datelor, la care nu vi s-a răspuns în mod satisfăcător, vă rugăm să contactați TRUSTe la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Vă rugăm să faceți clic aici pentru informații despre trimiterea prin fax și poștă. Procesul TRUSTe de soluționare a disputelor este disponibil numai în limba engleză.

Lista mea de dorințe

Trebuie să vă autentificați pentru a folosi lista de dorințe.

Accesați-vă contul

Selectați un alt produs

Comparare

Comparare produse

Nu puteți cumpăra mai mult de 3 produse. Eliminați un produs înainte de a putea adăuga un altul.